Çevre Politikamız

Şirketimiz 34 yıldan bu yana yasalara uygun şekilde faaliyetine devam etmektir. Firmamız tamamen doğaya dost, Çevre Bakanlığı onaylı ve sürekli iletişim halinde olan, çevre koruma lisansları tam, çevreye özenli örnek bir kuruluştur ve her şeyimiz yasalara uygundur.

Çevre Bakanlığı tarafından tüm faaliyetlerimiz onaylanmaktadır. Tüm belgelerimiz eksiksiz ve tamdır. Ölçümlerimiz sürekli ve devamlı yapılmaktadır, çıkan sonuçlar tamamen yasalara uygundur. Kullanılan yakıtlar yasal yakıtlardır ve sonuçlarımızda asla zehir, toksik, çevreye zarar veren gazlar çıkmamaktadır. Bunların hepsi ölçümler sonucu belgelenmiştir. Firmamız son teknoloji makinelerle üretimini gerçekleştiren, inovasyon sürekliliği olan, ekonomiye büyük katkı sağlayan, güvenilir bir firmadır.

Doğanın insana verdiği değeri bir vazife olarak üstlenip, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasında sorumluluğunu bilerek faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu amaçla,

Yükümlü olduğu yürürlükteki yasal mevzuat şartlarını yerine getirmeyi,

Çevreyi kirletmeden doğal kaynakları koruyarak enerji performansını arttırmayı,

Enerji ve su tasarruflarında azaltıcı tedbirler alarak sürekliliği sağlamayı,

Ürün ve proseslerde çevre ve enerjiye etkileri göz ardı edilmeden çevre için atık azaltıcı tedbirleri öncelik saymayı,enerji veriminde inovatif teknolojilere yönelmeyi hedef kılmayı,

Çevre ve enerji bilincinin arttırılması, sürdürülebilir kılınması için Retek ailesi olarak belirlenen konular hakkında eğitimler düzenleyerek bireysel sorumluluğun arttırılmasını,

Yasal merciler, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimize uzanan zincirde herkes ile işbirliği içerisinde ortak paydada buluşmak için iletişimimizi etkin ve sürekli kılmayı çalışma prensibimiz edindik.

Translate »