TR EN

Vizyonumuz

Retek; doğal kaynakların sınırsız olmadığı, dikkatlice kullanılmadığı takdirde, bir gün bu kaynakların tükeneceği düşüncesi ve kaynak israfının önlenmesinin yanında, atıkların tekrar kullanılarak hayat standartlarının yükseltilebileceği düşüncesiyle kurulmuştur. Daima yeni, kaliteli, güvenilir, doğaya saygılı ve çevreci bir firma olarak herkese istediği ürünü en iyi şekilde, en iyi şartlarda ve en kısa zamanda sağlamak, ithalatı keserek ülkenin kalkınmasına fayda sağlamaktır.

Misyonumuz

20 yaşındaki ağaçtan 60 kilogram kağıt elde edilirken, 150 kilogram atık kağıttan 100/140 kilogram kağıt ya da karton elde edilebilir. Çok verimli atık kağıttan çıkan oran %100 e çıkabilir. Hurda kağıtların değerlendirilmesi ile hem bu kağıtların çevreye vereceği kirlilik azaltılmakta, hem de ağaç kesimini önleme konusunda aktif rol oynanmaktadır.

Daha Güzel Bir
doğa için...